,,Viitorul e la îndemâna voastră!” ID 149602

Activitatea de consiliere în carieră susținută în cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/S/149602, „Invață cu noi sa devii antreprenor!” s-a încheiat în data de 10.09.2015. Actorii implicați în cadrul acestei activități au fost elevii din grupul țintă și consilierii.

Prin furnizarea serviciilor de consiliere s-a urmarit dezvoltarea personală a elevilor bazată pe autocunoaștere, informare și decizie potrivită, propriilor aptitudini, interese și însușiri.

Consilierii au reușit să-i îndrume pe elevi în alegerea carierei potrivite prin: conștientizarea importanței unui loc de muncă, informare în legătură cu diverse cariere, autoexaminare, evaluare realistă și luare a unei decizii potrivite pentru viitoarea carieră.

Activitatea de consiliere i-a ajutat pe elevi să-şi dezvolte cunoştinţe şi deprinderi de care au nevoie în lumea reală. Consilierii au realizat că starea lor de spirit este cauzată atât de insuficienta pregătire cât şi de faptul că nu-şi cunosc posibilităţile, nu ştiu să se evalueze, nu se pot mobiliza pentru alegerea potrivită legată de viitorul lor profesional. Sesiunile de consiliere au vizat informaţii despre întrega paleta de meserii, clasificarea meseriilor, chestionare realizate în funcţie de nivelul şi personalitatea fiecărui colectiv în cadrul cărora elevii au răspuns sincer.

Furnizarea serviciilor de orientare au jucat un rol important prin faptul ca deciziile profesionale si educationale ale tinerilor să aiba o fundație solidă și de asemenea, să-i ajute să-și dezvolte competențe eficiente de administrare a carierei. Elevii au realizat că au interese, valori şi atitudini şi că înţeleg mai bine rolul educaţiei spre reuşita profesională.

În cadrul proceselor de consiliere, o mare importanță au avut-o atât locația cât și ambianța în care s-au desfășurat aceste ședințe. Grupurile de elevi au beneficiat de un spații pentru efectuarea unor exerciții care necesită dinamism și libertate de mișcare. Aceștia au reacționat pozitiv față de procesul de consiliere implicându-se activ și cu entuziast în activitățile propuse de consilieri. Planificarea întâlnirilor în scopul consilierii s-a desfășurat fără întârzieri și conform graficului stabilit în fiecare lună, toți cei implicați dând dovadă de seriozitate în raport cu responsabilitățile cerute de calitatea de expert sau beneficiar în cadrul proiectului.

Consilierii au furnizat indivizilor noi experienţe şi informaţii prin care aceştia pot să-şi contureze mai bine şi să-şi dezvolte identitatea şi imaginea de sine, să se integreze cu succes şi într-un mod care să le aducă satisfacţii sau să le faciliteze depăşirea anumitor contexte critice ale vieţii. Alegerea unei profesii trebuie să fie un act profund personal, liber, rezultat al procesului deliberării responsabile, în acord cu situaţiile concrete, obiective ale realităţii sociale şi economice, cu motivaţiile interne şi interesele dominante şi stabile.

În consecinţă, rolul consilierii şi orientării a constat în acordarea de informații exacte și direct utilizabile, suport moral şi emoţional celor aflaţi în situaţii de indecizie cu privire la viitorul lor social şi profesional, a ajuta tinerii să se adapteze cu uşurinţă la dinamica socială şi economică; a reduce distanţa dintre lumea şcolii şi cea a muncii; a învăţa tinerii ce şi cum să aleagă, având libertate în luarea deciziilor fiind în cunoştinţă de cauză.

Acum, la finalul acestei activitãti, viitorii absolvenți de liceu au oportunitatea de a-și alege traseul profesional în functie de propria personalitate, de abilitățile, interesele și valorile lor vocaționale dar și de dinamica pieței muncii.

 

Material realizat de

Expert informare si publicitate

Lipan Reghinula