Material informativ promovare concept – Firmă de exercițiu

Într-un sistem educațional modern și în strânsă legatură cu nevoile unei societăți aflată în continuă schimbare, învațământul trebuie să țină pasul cu toate elementele de noutate impuse de acestă evoluție. Infiintarea de firme de exercitiu în cadrul liceelor implicate în cadrul proiectului, reprezinta un pas important spre implementarea misiunii educative asumate de fiecare școală. Activitățile din firmele de exercițiu vor contribui la dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor implicați, competente ce ajută la îmbunătățirea adaptabilității acestora la cerințele primului loc de muncă relevant.

Prin implementarea firmelor de exercițiu ne propunem să contribuim la creșterea șanselor de ocupare ale elevilor prin introducerea unui instrument inovativ de simulare antreprenorială. Grupul țintă este constituit din 1300 elevii clasa XI/XII din licee tehnologiceși teoretice judetele: Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Călărași, Argeș și Giurgiu.

Firma de exerciţiu este o metodă didactică, modernă şi interactivă care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din clasa XI/XII prin simularea unui număr însemnat de activităţi şi procese dintr-o firmă reală. Implicaţi într-o asemenea activitate, elevii vor fi educaţi într-un format modern, atractiv, creativ şi interactiv, astfel încat vor fi motivaţi să participe la propria formare, dobândind competenţe cheie care le va uşura integrarea pe piata muncii. Firma de exerciţiu este potrâvită pentru dobândirea, verificarea şi aprofundarea cunoştinţelor comerciale, formarea abilităţilor, a capacităţilor personale şi a modurilor de comportament în raport cu cerinţele unei firme reale. Avantajele metodei de învatare prin intermediul unei firme de exercitiu sunt date de latura practică a activităţilor elevilor, precum si de contactul cu mediul de afaceri. Astfel, elevii vor simula relaţii de afaceri cu firme reale partenere, ajungând sa ia contact cu cultura economică a acestora.

  • In procesul de învăţare bazat pe metodă firmă de exerciţiu vom urmării:
  • Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale;
  • Simularea operaţiunilor şi a proceselor economice specifice mediului de afaceri real;
  • Perfecţionarea limbajului specific afacerilor;
  • Dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzator dinamic: gândire critică, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, autoorganizare şi autoevaluare a resurselor individuale;
  • Facilitarea trecerii absolventilor de la scoală la viaţa activă şi de adaptare la nevoile pieţei muncii.

Activitatea elevilor din firmele de exerciţiu duce la dobândirea de competenţe necesare unei treceri de succes de la activitatea de pe bancile şcolii la o viaţă activă în care acestea vor fi valorificate.

Beneficiile implementării firmelor de exercitiu în cadrul proiectului “Invata cu noi să devii antreprenor!” sunt:

  • Elevii vor dobândi cunoştinţe noi, vor deprinde abilităţi antreprenoriale şi vor atinge competente cheie (deprinderi de lucru în echipă, capacitate de conducere, luare de decizii şi asumarea răspunderii, culegerea şi prelucrarea informaţiilor, gândirea creativă, organizarea locului de muncă, rezolvarea de situaţii problemă) si competenţe specializate ce presupun: organizarea şi conducerea activităţii firmelor, fundamentarea de strategii, elaborarea ofertelor de servicii şi produse, ţinerea evidenţei contabile, efectuarea analizei eficienţei economico – financiară a firmei.
  • Instruit într-un mediu atractiv, creativ şi interactiv elevul participă voluntar şi motivat la propria formare.
  • Elevul se va adapta rapid la cerinţele mediului de afaceri, se va dezvolta personal fiind motivat si hotarat.
  • Elevul îşi dezvoltă spiritul antreprenorial, îşi asumă riscuri şi responsabilitati.

Prin firma de exerciţiu, şcoala are oportunitatea de a încheia parteneriate în diverse domenii. Firmele partenere ale firmelor de exercitiu vor avea ocazia să intre în contact direct cu viitorii angajaţi sau viitorii parteneri de afaceri şi vor contribui la dezvoltarea acelor abilitati si competente necesare pe piata muncii.

La fel ca şi în activitatea reală o firmă de exerciţiu este structurată pe mai multe departamente, imaginate să acopere toate necesităţile profilului său. Elevii vor fi repartizaţi pe posturi în cadrul departamentului secretariat, resurse umane, marketing, comericial, desfăşurând activitati specifice acestora.

Întocmit
Expert informare și publicitate
Lipan Reghinula