Material informativ privind importanța educației în prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii

 

semnatura 2.2

 

 

“Educatia nu este o pregătire pentru viață, ci însăși viața.” John Dewey

 

 

Educaţia este cea care trebuie să pregătească individul pentru ritmul accelerat al schimbării în societatea în care trăim, să-i creeze deprinderi şi abilităţi de adaptare şi mai mult decât atât însăşi procesul de instruire trebuie să se adapteze noilor condiţii. Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel şi să se orienteze către o educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe individ oriunde s-ar afla şi nelimitat în timp.De ea depinde propria noastră existenţă individuală dar şi relaţia noastră cu ceilalaţi, felul în care ca indivizi ne vom încadra într-o activitate socială complexă, cum ne vom comporta. Ea trebuie să ne ajute să ne desăvârşim noi înşine ca indivizi, dar şi să ne facă să fim utili comunităţii şi mai ales să nu intrăm în conflict cu ea.

Întrucât nu este niciodată târziu pentru educaţie, mesajul „Școala reprezintă şansa spre o reuşită în viaţă a copiilor”, pune accent pe frecventarea şcolii pentru a descoperi, a învăţa, pentru a lega prietenii, pentru a găsi rezolvarea problemelor de zi cu zi, că singura şansă de a ajunge “oameni mari”, de a -şi asigura în viitor o viaţă mai bună.

În primul rând, dreptul la educație indică crearea unor condiții pentru a acumula cunoștințe într-o formă eficientă. Generațiile tinere își încep drumul educației de acasă. Fiind educați de părinți, aceștia trec la un alt nivel – grădinița, unde pentru prima dată învață, prin metode practice să se integreze într-o societate, să relaționeze cu oamenii, să diferențieze binele de rău. La o vârstă fragedă copilul merge la școală, locul unde învață bazele științei, artei, logicii și lingvisticii. După învățământul primar urmează gimnaziul și după liceul, locul în care individul începe să perceapă lumea cu ochii unui adult. Universitatea în schimb are rolul de a finisa educarea teoretică a individului, fără a purta răspundere pentru reușitele lui din viitor și acțiunile pe care le întreprinde. Astfel, procesul de formare a unui om începe devreme și deseori nu se termină până la moarte, în cazul oamenilor care nu se limitează la cunoștințele acumulate de la alții.

În al doilea rând, educația nu conține doar partea teoretică ci are și latura practică, deseori oferindu-i individului oportunități de dezvoltare. Educația ocupă un rol important în dezvoltarea individului, atât în comportamentul său în societate, cât și în munca sa intelectuală. Acesata are rolul de a forma, deschizând individului noi orizonturi; pe de altă parte, lipsa acesteia restrânge posibilitățile.

Educaţia copiilor şi a tinerilor este o misiune delicată la care trebuie să participe cu eforturi susţinute atât şcoala cât şi familia. Educaţia se formează într-un mediu mai puţin formal cum este familia, iar apoi se continuă în mediul instituţionalizat cum este şcoala. Şcoala echipează cu cunoştinţe teoretice, transmite informaţii în formă ordonată şi structurată, dar niciodată nu poate înlocui rolul părintelui. Educaţia se formează în primul rând în căldura şi încrederea din familie. Aici copilul învaţă să spună adevărul, să fie cinstit, să aprecieze frumosul, să respecte munca şi să se achite de responsabilităţi. În limbaj popular se spune despre cineva că „are (sau n-are) cei şapte ani de-acasă”, pentru că aceştia sunt cruciali pentru tot restul vieţii. În contextul actual ”cei șapte ani de acasă” nu descriu doar un context spațio-temporal, ci fac evident referire la o perioadă în care copilul învață reguli noi, se adaptează la contexte diverse, dobândește abilități de comunicare și relaționare alături de persoanele care îl îndrumă pe acest traseu – fie că acestea fac parte din familie sau reprezintă o instituție educațională. Prin participarea la școală a copiilor de vârstă preșcolară se pun bazele educaționale ce le vor permite acestora o participare îndelungată la procesul educațional. Neparticiparea copiilor la educația preșcolară îi va priva de integrarea facilă la nivelul învățământului primar, va face adaptarea școlară dificilă și va facilita abandonul școlar timpuriu cu ample consecințe pe termen lung: analfabetism, nivel de trai scăzut, șomaj, creșterea numărului de asistați social. În fapt, acea persoană va fi mereu o victimă pentru că nu va deține uneltele necesare pentru a-și furniza un nivel de trai mai bun.

Accesul la educație devine facil copiilor sau adultilor atunci când nevoile de bază îi sunt îndeplinite în primul rând: dacă a mâncat în ziua respectivă, dacă a avut cu ce să se încalțe pentru a ajunge la școală, dacă nu îi este frig și este odihnit, atunci copilul își va permite ”luxul” de a se bucura de educație. Rezolvarea acestor situații devine vizibilă atunci când descoperim corelația directă dintre nivelul de educație și nivelul de trai: persoanele cu o participare mai îndelungată la procesul de învățământ au și un nivel mai înalt de trai. Astfel, un părinte care primește un minim de informație va deveni mai implicat în educația copilului său pentru că el însuși va conștientiza că educația este un bun pe care îl primești și pe care nu poți să îl pierzi niciodată.

Prin participarea la activități de consiliere și orientare școlară, părintele va înțelege importanta educației în transformarea copilului său în adult și faptul că timpul petrecut alături de copii lor e la fel de important ca munca pe care o depun pentru a le oferi un trai decent. Implicarea părinților în activitățile din centrele cu programe integrate va ajuta la consolidarea familiei, la o mai buna legătură între părinte și copil, la o mai bună înțelegere a nevoilor copilului său, între ei creându-se o legătură bazată pe colaborare în scopul comun de a evolua împreună.

Motive pentru care educatia este importantă:

 • ne determină să diferențiem răul de bine
 • ne dezvoltă o atitudine pozitivă față de viață
 • elimină toate confuziile din mintea noastră
 • ne ajută să ne realizam visele
 • ne ajută să ne creem noi oportunități
 • transformă o minte golită într-o minte deschisă
 • ne oferă o viață independentă
 • ne determină să ne purtăm corect față de ceilalți
 • ne ajută în relaționarea socială
 • ne poate oferi respect, un nume și faimă
 • este importantă pentru dezvoltarea personală și socială
 • ne determină să ne atingem potențialul maxim
 • ne dezvoltă simțul civic, ne învată respectul față de cei din jur
 • ne ajută să muncim eficient, nu neaparat mai mult sau mai greu
 • ne constientizează în privința drepturilor noastre, cât și a îndatoririlor ne extinde viziunea asupra vieții
 • ne oferă instrumentele pentru rezolvarea mai ușoară a problemelor cotidiene
 • ne oferă oportunități de carieră excepționale
 • ne dezvoltă capabilitatea de a interpreta lucrurile dintr-o perspectivă corectă
 • ne ajută să controlam complet rezultatele acțiunilor noastre
 • generează noi idei

 

În concluzie, importanța educației este necontestată, având rolul de a crește o comunitate cât mai sănătoasă din punct de vedere social și crearea posibilităților de dezvoltare a aptitudinilor mintale ale acesteia, oferindu-i omului acces nelimitat la (re)descoperirea propriei vieți.

 

Intocmit

Expert informare si publicitate

Vasile Barda