Material informativ privind importanta activitatii de consiliere si orientare scolara in prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii – ID 153549

Consilierea reprezinta o tehnică de informare şi evaluare, ea este un mijloc de a modifica comportamentul. Ea este o experienţă de comunicare. Dar mai mult decât atât, ea este o căutare în comun a sensului în viaţa omului, cu dezvoltarea dragostei ca element esenţial, concomitent cu căutarea şi consecinţele ei.

Consilierea descrie relaţia interumană de ajutor dintre o persoană specializată şi o altă persoană care beneficiaza de asistenţa de specialitate. Sarcina consilierii este de a oferi individului oportunitatea de a explora, descoperi şi clarifica moduri de a trăi valorificându-şi resursele, ceea ce conduce la sentimentul de bine interior și de funcționare optimă.

Activitatea de consiliere şi orientare oferă cadrul propice realizării unor activităţi specifice de cunoaştere a elevilor, de formare a personalităţii acestora prin descoperirea, orientarea şi dezvoltarea intereselor, aptitudinilor, aspiraţiilor, trăsăturilor pozitive de personalitate.

Schimbãrile care s-au produs la nivelul societãtii în general au determinat aparitia unor tendinte noi în orientarea scolarã si profesionalã. Întrucât în procesul orientãrii elevii trebuie pregãtiti pentru adoptarea unor decizii în plan scolar si profesional, este evident cã aceastã activitate are o bazã psihopedagogicã. Astfel în perioada actualã orientarea nu mai este o simplã activitate de psihodiagnostic si de selectie profesionalã, ci ea presupune structurarea ca proces educativ îndelungat care urmãreste dezvoltarea personalitãtii tinerilor în vederea optiunilor scolare si profesionale si a viitoarei lor integrãri scolare si profesionale.

Orientarea scolarã si profesionalã presupune un ansamblu de etape si tehnici care se structureazã într-un sistem.

Componentele acestui sistem sunt:

 • cunoasterea personalitãtii elevului;
 • educarea elevului în vederea alegerii carierei;
 • cunoasterea retelei scolare si a lumii profesiunilor;
 • consilierea si îndrumarea efectivã a elevului.

Divizarea continutului procesului de consiliere si orientare în cele patru directii de actiune este conventionalã, ea fiind fãcutã de necesitatea metodicã a unei analize sistematice. În practica consilierii si orientãrii, cunoasterea, informarea si educarea elevilor se întrepãtrund si se interconditioneazã, iar consilierea sau îndrumarea se constituie ca un corolar, ca o rezultantã a întregului proces.

Metodologia consilierii si orientãrii elevilor constituie o variabilã cauzalã deosebit de importantã, care este rãspunzãtoare, într-o mare mãsurã, de rezultatele concrete ale acestei activitãti. De aceea, cunoasterea si utilizarea ei corespunzãtoare de cãtre consilier, diriginte sau alte cadre didactice, reprezintã o conditie fundamentalã pentru desfãsurarea unei activitãti de consiliere si orientare stiintifice si eficiente.

Fãrã îndoialã, divizarea continutului procesului de consiliere si orientare în cele patru componente structurale sau directii de actiune (cunoasterea, educarea, informarea si îndrumarea elevilor) este conventionalã, ea fiind fãcutã de necesitatea metodicã a unei analize sistematice. În practica consilierii si orientãrii, cunoasterea, informarea si educarea elevilor se întrepãtrund si se interconditioneazã, iar consilierea sau îndrumarea se constituie ca un corolar, ca o rezultantã a întregului proces. Într-o asemenea perspectivã diversele categorii de metode si tehnici ale consilierii si orientãrii se contureazã ca subsisteme polifunctionale care, la rândul lor, se interconditioneazã si se completeazã reciproc.

Beneficiilor consilierii şi orientării profesionale în rândul elevilor sunt:

 

Beneficii pe termen scurt

 • creşterea performanţelor şcolare ale elevilor;
 • conştientizarea relaţiei existente între deprinderile şi cunoştinţele dobândite    în şcoală şi succesul profesional;
 • creşterea motivaţiei pentru învăţarea şcolară şi învăţare în general;
 • dezvoltarea unor abilităţi de relaţionare interpersonală şi a unor deprinderi relevante pentru carieră;
 • dobândirea unor cunoştinţe despre ocupaţii şi cariere precum şi a unei atitudini de explorare a oportunităţilor;

 

Beneficii pe termen lung

 • satisfacţie profesională,
 • randament economic şi profesional,
 • reducerea şomajului şi implicit a costurilor acestuia,
 • creşterea ratei de integrare a tinerilor,
 • creşterea mobilităţii pozitive a forţei de muncă.

 

Intocmit,

Expert informare si publicitate

Vasile Barda