Material informativ privind Beneficiile oferite de Centrul cu programe integrate în cadrul proiectului „PASI in EDUCATIA TUTUROR”

semnatura 2.2

Proiectul “PASI in EDUCATIA TUTUROR” are ca obiectiv prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii, prin mentinerea/reintegrarea in educatie si formare profesionala a elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii. Activitatile intreprinse pentru prevenirea si diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii vor fi directionate atat catre copii, prescolari si elevi expusi riscului de parasire timpurie a scolii, cat si catre familiile acestora, si vor viza in special populatia rroma, persoanele cu dizabilitati si persoanele din mediul rural, precum si alte categorii de grupuri vulnerabile.

Efectectele pozitive generate de acest proiect pe termen lung sunt cresterea increderii in sine a elevilor prin participarea lor la activitati optimizate de consiliere si orietare scolara, cresterea gradului de informare cu privire la necesitatea prevenirii si combaterii parasirii timpurii a scolii prin organizarea campaniei de constientizare si cresterea accesului la educatie prin participarea la programe de educatie de tipul “Scoala dupa scoala” si “A doua sansa”.

 

Consecinţele părăsirii şcolii sunt resimţite de persoana în cauză pe tot parcursul vieţii, reducându-i şansele de participare la viaţa socială, culturală şi economică a societăţii. De asemenea, pentru cel care a abandonat şcoala creşte riscul de şomaj, sărăcie şi excluziune socială. Va avea consecinţe asupra remuneraţiei primite de-a lungul carierei, a bunăstării şi a sănătăţii atât a sa cât şi a copiilor săi. Abandonul şcolar al părinţilor reduc şansele copiilor de a reuşi la şcoală.

Efectele abandonului şcolar se resimt pe termen lung asupra evoluţiei societăţii şi creşterii economice. Cei care au părăsit timpuriu şcoala au tendinţa să participe mai puţin la procesul democratic şi sunt cetăţeni mai puţin activi. Abandonul şcolar afectează şi procesul de inovare şi creştere, pentru că aceasta se bazează pe forţa de muncă competentă în întreaga economie, nu doar pe cea din sectoarele de înaltă tehnologie.

Potrivit Comisiei Europene, „reducerea cu numai un punct procentual a ratei europene medii de părăsire timpurie a şcolii ar permite economiei europene să dispună în fiecare an de aproape o jumătate de milion suplimentar de tineri lucrători calificaţi potenţial.

 

Beneficiile implementarii programului “Scoala dupa scoala” din cadrul proiectului “PASI in EDUCATIA TUTUROR” sunt:

 

– reducerea abandonului scolar; prin implicarea in programe educative de tip scoala dupa scoala, elevilor li se cultiva apetenta pentru studiu si participa la activitatile cu ajutorul carora pot asimila noi cunostinte si isi pot dezvolta noi competente.

– cresterea calitatii studiului, a performantei scolare prin participarea la sistemul scoala dupa scoala si la activitatile cu caracter educativ cuprinse in acesta.

– constientizarea importantei scolii in viata persoanelor din grupul tinta prin activitati de consiliere si orientare scolara aplicate atat elevilor cat si parintilor.

 

Întocmit

Expert informare și publicitate

Vasile BARDA