Material informativ privind activitatea de consiliere si orientare scolara din cadrul proiectului

ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM in calitate de partener, impreuna cu COLEGIUL TEHNIC “PAUL DIMO” GALATI, SCOALA GIMNAZIALA TICHILESTI BRAILA, SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA SANTIMBREANU” BRAD si COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” IASI, implementeaza proiectul cu titlul: „PASI in EDUCATIA TUTUROR”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, contract POSDRU/181/2.2/S/153549.

Prin acest proiect ne propunem prevenirea si corectarea parasirii timpurii a a scolii si prin activitati de consiliere si orientare scolara, pe perioada de implementare a proiectului vor avea loc activitati de consiliere si orientare scolara, si vor fi realizate de consilierul scolar de la partenerul 1 Asociatia Euro Braila, unde vor participa 50 prescolari, elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, parinti /tutori ai prescolarilor, parinti /tutori ai scolarilor.
Vor avea loc intalniri in locatia de implementare, Centrul cu programe integrate “Euro Braila” intre elevi, parinti si consilierul de orientare scolara in scopul aplicarii instrumentelor de orientare scolara vizand dezvoltarea personala.
In cadrul acestei activitati se va urmari furnizarea informatiilor privind consecințele părăsirii școlii, evaluarea personalitatii in vederea integrarii in societate, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine pentru a decide asupra propriei cariere.

Material realizat de Barda Vasile , expert informare și publicitate
Aprilie 2015