Galerie

Învață cu noi să devii antreprenor!
Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” Titlul proiectului: “Învață cu noi să devii antreprenor!” Contract: POSDRU/175/2.1/S/149602 Beneficiar: ASOCIAȚIA EURO BRĂILA…
Vezi galeria