FE CONSULTING EXPERT S.R.L.

COLEGIUL ECONOMIC" VIRGIL MADGEARU" PLOIESTI, jud. Prahova

Detalii firmă

C.I.F: 1210011706

Nr. Reg.Com: 02/07/2015

Serie certificat înregistrare: A-FE

Număr certificat înregistrare: 15011706

Tip activitate: Prestări servicii

CAEN: ACTIVITATI DE CONTABILITATE SI AUDIT FINANCIAR, CONSULTANTA IN DOMENIUL FISCAL, COD CAEN 6920

Domeniu activitate: Activitati de consultanta, expertiza contabila, audit financiar, contabilitate.

Capital social: 200 lei

Date contact

Telefon: 0244542341

Email: consulting.expertsrl@yahoo.com

Fax: 0244543794

Website:
http://eurobraila.ro/firme/fe-consulting-expert-s-r-l/

Administratori și asociați:
MARCU ELENA DANIELA cu funcția ADMINISTRATOR, participare 20(100)%

Produse și servicii

Certificat de atestare fiscala Cod 0020

Certificatul de atestare fiscala reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate.

Preț: 200 lei

Fisa postului Cod 0019

Fisa postului este un document anexa la contractul individual de munca pe care orice angajator trebuie sa il intocmeasca. Acest act este esential pentru stabilirea, derularea si incetarea raporturilor de munca. In plus, contine informatiile necesare unui angajat, astfel incat acesta sa isi poate desfasura activitatea i

Preț: 35 lei

Stat de plata Cod 0018

Conform prevederilor legislative în vigoare, statul de salarii reprezintă un act ce trebuie să se găsească în orice firmă cu salariaţi, caracteristicile documentului fiind reglementate în Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile din anexa 2 la Ordinul nr. 3512/2008 privind document

Preț: 100 lei

Registrul electronic de evidenta a salariatilor Cod 0017

Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatorilor o aplicatie online pentru transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic si pentru depunerea declaratiilor fiscale. Pretul este per salariat.

Preț: 50 lei

Regulament de ordine interioara Cod 0016

Acest regulament vine în completarea regulamentului de ordine interioară existent la nivelul societății. Orice prevedere contrară prezentului regulament devine nulă de drept de la data intrării în vigoare a acestuia.

Preț: 400 lei

Registru inventar Cod 0015

Registrul inventar este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ.

Preț: 150 lei

Previziunea veniturilor Cod 0014

Previziunea (prognoza) economică, deşi nu se poate da o definiţie precisă, datorită părerilor diferite existente în rândul specialiştilor, reprezintă procesul prin care sunt anticipateevenimente şi prin care este realizată estimarea evoluţiei viitoare a unor indicatori economici

Preț: 250 lei

Pontaj Cod 0013

Pontajul reprezintă o operație prin care se înregistrează prezența muncitorilor la locul de muncă, cantitatea produselor efectuate într-un anumit interval de timp sau timpul folosit pentru efectuarea unei lucrări, în vederea calculării salariului sau a plății

Preț: 35 lei

Jurnal de TVA la incasare Cod 0012

Jurnal de vanzari/cumparari adaptat pentru TVA la incasare.

Preț: 50 lei

Jurnal de vanzari Cod 0011

Pentru operaţiunile pentru care se aplica reguli speciale se ţin jurnale de vânzări, sau după caz borderouri de vânzări (încasări), separate de operaţiunile pentru care se aplica regim normal de taxa pe valoarea adăugată, în care se evidenţiază numai totalul documentului de vânzare inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Preț: 50 lei

Jurnal de cumparari Cod 0010

In jurnalul de cumparari se inregistreaza numai documente pe baza carora exista dreptul prin lege de a deduce TVA.

Preț: 50 lei

Hotararea AGA Cod 0009

Societatile comerciale pe actiuni au drept organ suprem de deliberare Adunarea Generala a Actionarilor (AGA). Aceasta este convocata de catre consiliul de administratie, respectiv directorat, sau de catre actionarii societatii, atat timp cat acestia detin o parte semnificativa din capitalul social. Termenul de intrunir

Preț: 50 lei

Flux de numerar Cod 0008

Expresia „flux de numerar” se referă de obicei la acel document care reflectă situaţia intrărilor şi ieşirilor de numerar într-o activitate.

Preț: 150 lei

Declaratia 112 Cod 0007

Este declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1977/ 09.12.2013, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor varstnice nr.2757/ 23.12.2013 şi al mi

Preț: 50 lei

Contractul individual de munca Cod 0006

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Preț: 100 lei

Cash Flow Cod 0005

Cash Flow-ul reprezinta diferenta dintre incasarile si platile curente ale unei intreprinderi.

Preț: 600 lei

Registrul Cartea Mare Cod 0004

Cartea mare este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar și sistematic, prin regruparea conturilor, mișcarea și existența tuturor elementelor de activ și de pasiv, la un moment dat.

Preț: 350 lei

Bilant contabil Cod 0003

Bilanţul este un procedeu al metodei contabilităţii prin care se asigură dubla reprezentare a averii. El evidenţiază în expresie valorică, la un moment dat, echilibrul dintre bunurile economice şi sursele lor de finanţare.

Preț: 500 lei

Balanta de verificare Cod 0002

Balanța de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactității înregistrărilor contabile și controlul concordanței dintre contabilitatea sintetică și cea analitică, precum și principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare.

Preț: 150 lei

Adeverinta de vechime Revisal Cod 0001

Adeverinţa de vechime în muncă este noul instrument de atestare a vechimii după desfiinţarea carnetelor de muncă.

Preț: 10 lei