Despre noi

Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi/ studenţi în pregătirea profesională.

Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în învăţământul profesional şi tehnic din România s-a realizat, începând cu anul 2001, printr-un proiect iniţiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi desfăşurat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Culturii şi Kulturkontakt din Austria – proiectul ECO NET.

sec_img

Într-un sistem educațional modern și în strânsă legatură cu nevoile unei societăți aflată în continuă schimbare, învațământul trebuie să țină pasul cu toate elementele de noutate impuse de acestă evoluție. Infiintarea de firme de exercitiu în cadrul liceelor implicate în cadrul proiectului, reprezinta un pas important spre implementarea misiunii educative asumate de fiecare școală. Activitățile din firmele de exercițiu vor contribui la dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor implicați, competente ce ajută la îmbunătățirea adaptabilității acestora la cerințele primului loc de muncă relevant.

Prin implementarea firmelor de exercițiu ne propunem să contribuim la creșterea șanselor de ocupare ale elevilor prin introducerea unui instrument inovativ de simulare antreprenorială. Grupul țintă este constituit din 1300 elevii clasa XI/XII din licee tehnologiceși teoretice judetele: Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Călărași, Argeș și Giurgiu.

Firma de exerciţiu este o metodă didactică, modernă şi interactivă care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din clasa XI/XII prin simularea unui număr însemnat de activităţi şi procese dintr-o firmă reală.

Implicaţi într-o asemenea activitate, elevii vor fi educaţi într-un format modern, atractiv, creativ şi interactiv, astfel încat vor fi motivaţi să participe la propria formare, dobândind competenţe cheie care le va uşura integrarea pe piata muncii. Firma de exerciţiu este potrâvită pentru dobândirea, verificarea şi aprofundarea cunoştinţelor comerciale, formarea abilităţilor, a capacităţilor personale şi a modurilor de comportament în raport cu cerinţele unei firme reale. Avantajele metodei de învatare prin intermediul unei firme de exercitiu sunt date de latura practică a activităţilor elevilor, precum si de contactul cu mediul de afaceri. Astfel, elevii vor simula relaţii de afaceri cu firme reale partenere, ajungând sa ia contact cu cultura economică a acestora.