„CONECTAREA VIEȚII DE LICEU CU MEDIUL DE AFACERI” – BULETIN INFORMATIV NR.35 – ID 149602

Sâmbătă 12 septembrie 2015, ora 10.00 va avea loc la Constanța, în sala de conferințe a Hotelului GMG din Bld. Mamaia nr. 210, seminarul cu tema „CONECTAREA VIEȚII DE LICEU CU MEDIUL DE AFACERI”, desfășurat în cadrul proiectului „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602.
Proiectul este implementat de Asociația Euro Brăila SM – solicitant, în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanta – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, în regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia.
Proiectul se adresează unui grup țintă format din 1305 elevi îmatriculați în sistemul de învîțământ secundar (ISCED3), clasa XI/XII, aparținând liceelor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învatarii pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de interventie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă” si are ca obiectiv general creșterea șanselor de ocupare ale elevilor învățământului secundar (ISCED3), clasa XI/XII, apartinând liceelor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, mediu urban și rural prin utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exercițiu”, în scopul facilitării tranziției acestora de la scoală la viața activă.
Organizator al acestui seminar este Colegiul Comercial Carol I Constanța cu sprijinul Asociației Euro Brăila SM.
Evenimentul face parte din campania de conștientizare a opiniei publice cu privire la importanța firmelor de exercițiu în tranziția elevilor de la școala la viața activă.
Consideram evenimentul o buna ocazie de a oferi tuturor participantilor, posibilitatea de a se informa cu privire la oportunitățile de antreprenoriat. Elevii din grupul țintă vor avea ocazia să afle dacă ideea lor de afacere este creativă și fezabilă, ce înseamnă să fii antreprenor, prin activitati care presupun introducerea pe piață a unui produs sau serviciu viabil, înființarea, funcționarea și mentinerea pe piață a unei afaceri. Prin parcurgerea tutoror etapelor necesare funcționării unei companii reale, de la studiu de fezabilitate, atragerea de capital, organizarea companiei, până la planul de afaceri și efectuarea înregistrarilor contabile, elevii își dezvoltă abilități de lidership, de comunicare în echipă, capacitatea de a lucra în condiții economice reale.

Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați:
Responsabil proiect
Dima Adriana
Colegiul Comercial Carol I Constanța
Tel: 0768192619
E.mail: secretariat@colegiulcarol.ro
Web: www.colegiulcarol.ro

Expert informare și publicitate
Lipan Reghinula
Asociația Euro Brăila SM
Tel: 0786410207
E.mail: contacteurobraila@gmail.com
Web: www.eurobraila.ro

Material realizat de Lipan Reghinula, Expert informare și publicitate
AUGUST 2015
Titlul programului:
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
”Investeşte în oameni!”
Titlul proiectului:
Învață cu noi să devii antreprenor!
POSDRU/175/2.1/S/149602
Editorul materialului:
Material editat de Asociația Euro Brăila SM
Data publicării: AUGUST 2015
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României