Comunicat de presă

ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM  în parteneriat cu COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIȘTE, COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANȚA, COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEȘTI si COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BRĂILA implementează în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 proiectul cu titlul: „ÎNVAȚĂ CU NOI SĂ DEVII ANTREPRENOR!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, contract POSDRU/175/2.1/S/149602.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea șanselor de ocupare ale elevilor învățământului secundar (ISCED 3), clasa XI/XII, aparținând liceelor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, mediul urban și rural prin utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exercițiu”, în scopul facilitării tranziției acestora de la școală la viața activă.

Grupul ţintă este alcătuit din 1300 elevii din licee tehnologice și teoretice, clasa XI/XII din județele Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Călărași, Argeș și Giurgiu care își dezvoltă competenţele antreprenoriale prin participarea la activități de consiliere în vederea orientării corecte în carieră și la activități inovative și interactive de învăţare de tip “firme de exerciţiu” în scopul îmbunătăţirii perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii.

Rezultate asumate

  • 1300 elevi asistați în tranziția de la școală la viața activă.
  • 1300 elevi beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră.
  • 130 de firme de exerciţiu înfiinţate.
  • 130 de parteneriate încheiate cu firme reale.
  • 4 târguri dedicate firmelor de exercițiu.
  • 4 seminarii privind rolul firmelor de exercițiu în procesul de inserție al elevilor pe piața muncii.
  • 1 campanie de constientizare a opiniei publice privind tranziţia elevilor de la şcoală la viaţa activă.
  • 1 platformă web pentru activitățile firmelor de exercițiu.

Valoarea proiectului este de 8.001.384,01 lei, din care 6.889.415,66 lei contribuţia Fondului Social European, 951.940,66 lei finanţare nerambursabilă de la Bugetul Naţional și 160.027,68 lei contribuţia eligibilă a beneficiarului.