Comunicat de presă TÂRGOVIȘTE – 07 decembrie 2015

Comunicat de presă
TÂRGOVIȘTE – 07 decembrie 2015

ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM anunță finalizarea proiectului cu titlul „ÎNVAȚĂ CU NOI SĂ DEVII ANTREPRENOR!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, implementat în parteneriat cu COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” TÂRGOVIȘTE, COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANȚA, COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PLOIEȘTI si COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BRĂILA.
Proiectul s-a derulat în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 și a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viața activă”.
Proiectul și-a atins obiectivul general: Creșterea șanselor de ocupare ale elevilor învățământului secundar (ISCED 3), clasa XI/XII, aparținând liceelor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, mediul urban și rural prin utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exercițiu”, în scopul facilitării tranziției acestora de la școală la viața activă.
În cele 10 luni de implementare, 1305 elevi din licee tehnologice și teoretice, județele Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Călărași, Argeș și Giurgiu au beneficat de sprijin în tranziția de la școală la viața activă prin participarea la activități de consiliere în carieră, activități de instruire moderne prin metoda interactivă „Firma de exercițiu” și prin oferirea unei subvenții lunare.
Rezultate proiectului „ÎNVAȚĂ CU NOI SĂ DEVII ANTREPRENOR!” au fost atinse după cum urmează:
 1305 elevi asistați în tranziția de la școală la viața activă.
 1305 elevi beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră.
 130 de firme de exerciţiu înfiinţate și înregistrate la Centrala ROCT.
 130 de parteneriate încheiate între firmele de exericțiu și firmele reale care au asigurat suport pe toată perioada derularii activităților.
 4 târguri dedicate firmelor de exercițiu, organizate la Brăila, Târgoviște, Ploiești, Constanța.
 4 seminarii organizate la Brăila, Târgoviște, Ploiești, Constanța în scopul conștientizării opiniei publice privind rolul firmelor de exercițiu în procesul de inserție al elevilor pe piața muncii.
 1 campanie de constientizare a opiniei publice privind tranziţia elevilor de la şcoală la viaţa activă.
 1 platformă web dezvoltată pentru activitățile firmelor de exercițiu.

Valoarea proiectului este de 8.001.384,01 lei, din care 6.889.415,66 lei contribuţia Fondului Social European, 951.940,66 lei finanţare nerambursabilă de la Bugetul Naţional și 160.027,68 lei contribuţia eligibilă a beneficiarului.
Persoană de contact :
Numele: Reghinula LIPAN
Funcția: Expert informare și publicitate
Instituția: ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM
Telefon: 0786410207
E-mail: eurobraila@gmail.com
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.