Buletin informativ privind inscrierea in grupul tinta

Buletin informativ
privind inscrierea in grupul tinta
15.04.2015
ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM in calitate de partener, impreuna cu COLEGIUL TEHNIC “PAUL DIMO” GALATI, SCOALA GIMNAZIALA TICHILESTI BRAILA, SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA SANTIMBREANU” BRAD si COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” IASI desfasoara în perioada 23.03.2015 – 23.11.2015 proiectul cu titlul: „PASI in EDUCATIA TUTUROR”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, contract POSDRU/181/2.2/S/153549.
În cadrul proiectului „PASI in EDUCATIA TUTUROR”, Asociatia Euro Brăila SM informează că începând cu luna martie 2015 se desfășoară activitatea de înscriere în grupul țintă si se adreseaza urmatoarelor categorii de persoane eligibile pentru a face parte din proiect:
– elevi cu risc de parasire timpurie a scolii : elevi care se afla in stare de normalitate in scoala, dar sunt expusi riscului de abandon scolar si discriminarilor; fac parte din familii cu venituri foarte mici, respectiv ai caror parinti nu pot reprezenta un sprijin in continuarea scolii
– parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii
– prescolari
– parinti/tutori ai prescolarilor
Înscrierea participanţilor se face prin depunerea dosarului de candidatură la sediul asociatiei Euro Braila SM – str Grivitei nr. 152 și care conține următoarele documente:
a) Elevi minori cu risc de parasire timpurie a scolii/prescolari:
• Formular individual de inregistrare a grupului tinta (Anexa 23)
• Cererea de inscriere contrasemnata de parinte/tutore legal (Anexa a.1.1)
• Declarație – angajament semnatura parinte/tutore legal.(Anexa a.1.2)
• Fisa de selectie a elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii, conform Anexei 2;
• Dovezi privind venitul net pe membru de familie in ultimele 3 luni, conform Anexei 3;
• Dovezi privind apartenenta la un grup vulnerabil (daca este cazul) , conform Anexei 4;
• Declaratia de consimtamant pentru utilizarea datelor personale completata de parinte/tutore legal (Anexa 5);
• Declaratie cu privire la evitarea dublei finantari completata de parinte/ tutore legal (Anexa 6);
• Adeverinta de elev/prescolar (Anexa 7);
• Copie certificat nastere/CI;
• Carte de identitate parinte/tutore legal;
b) Parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii/prescolari:
• Formular individual de inregistrare a grupului tinta (Anexa 23);
• Cererea de inscriere (Anexa b.1.1)
• Declaratie – angajament (Anexa b.1.2)
• Fisa tip de selectie completata si semnata de diriginte/invatatorul/educatorul clasei si contrasemnata de psihologul scolar (Anexa 2);
• Dovezi privind venitul net pe membru de familie pe ultimele 3 luni, conform Anexei 3;
• Dovezi privind apartenenta la un grup vulnerabil (daca este cazul), conform Anexei 4;
• Declaratia de consimtamant pentru utilizarea datelor (Anexa b.1.3);
• Declaratia cu privire la evitarea dublei finantari (Anexa b.1.4);
• Copie certificat act de identitate BI/CI elev;
• Copie certificat act identitate BI/CI parinte/tutore;
Pentru persoanele care doresc să se înscrie, formularele se regăsesc la sediul Asociatiei Euro Braila SM – Strada Grivitei nr. 152.
Inscrierea candidatilor se face in perioada 24 martie – 05 mai, până la ora 16.00
Evaluarea dosarelor de inscriere se va realiza in perioada 05 – 22 mai.
Daca grupul tinta se realizeaza inainte de datele precizate mai sus se poate face selectia.

Intocmit,
Expert informare si publicitate,
Vasile Barda