Buletin informativ nr. 7

Asociatia Euro Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanta – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, desfășoară în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 în cadrul proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, activități de consilere în carieră în vederea facilitării inserției elevilor pe piața muncii și activități inovative și interactive de învățare de tip „firmă de exercițiu” în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă.

Asociația Euro Brăila SM informează că în perioada februarie – aprilie 2015 în cadrul proiectului „Învață cu noi să devii antreprenor!” s-a desfășurat procesul de identificare, înscriere și selecție în grupul țintă a elevilor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ secundar superior în anul școlar 2014/2015, în clasa a XI /XII.

În data de 16.04.2015 la Liceul Teoretic Udriște Năsturel, Hotarele, județul Giurgiu
s-a realizat selecția elevilor care vor fi înregistrați în grupul țintă și vor participa la activitățile celor 10 firme de exercițiu nou înființate în cadrul proiectului.
Procesul de selecție s-a derulat într-o singură etapă de evaluare.

Etapa I:

Depunerea documentației (16 februarie – 10 aprilie, până la ora 16.00)
Evaluarea dosarului de candidatură (16 aprilie 2015)

  • autenticitatea actelor și informațiilor prezentate în dosar
  • eligibilitatea candidatului

Dintr-un număr de 102 dosare de candidatură înregistrate comisia de evaluare a validat un număr de 100, 2 dosare nu respectă condițiile de eligibilitate.

Lista cu rezultatele selecției grupului țintă se află postată la avizierul Liceului Teoretic Udriște Năsturel, Hotarele, județul Giurgiu din data de 17 aprilie 2015.

Urăm mult succes coordonatorilor firmelor de exercițiu și celor 100 de elevi ce vor fi angajați în cele 10 firme de exercițiu nou înființate în cadrul proiectului!

Material realizat de Lipan Reghinula, expert informare și publicitate
Aprilie 2015

Contact:
Asociația Euro Brăila SM
Președinte: Dan Mircea Cristian
Str. Mihail Sebastian nr.20
Tel. 0786410207