Buletin informativ nr. 4

Asociatia Euro Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanta – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, desfășoară în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 în cadrul proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, activități de consilere în carieră în vederea facilitării inserției elevilor pe piața muncii și activități inovative și interactive de învățare de tip „firmă de exercițiu” în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă.

Asociația Euro Brăila SM informează că în cadrul activității 6. Organizare și funcționare firme de exercițiu, subactivitatea 6.1 Semnarea acordurilor de parteneriat cu firme reale, în judetul Giurgiu, Liceul Teoretic Udriște Năsturel, localitatea Hotarele, coordonatorii firme de exercițiu au semnat acorduri de parteneriat cu firme reale în vederea înființării firmelor de exercițiu.
Incheierea parteneriatelor cu SC MĂDĂ SRL, SC DEVIM 2000, SC CRIVIS SRL, le va permite elevilor ancorarea în realitatea pieței economice actuale.

Elevii vor avea ocazia de a intra în contact direct cu mediul de afaceri și de simula operațiuni și procese economice reale din aceste firme, își vor perfecționa limbajul specific afacerilor, să-și dezvolte competențele și atitudinile necesare unui întreprinzător dinamic creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucru în echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizare şi autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

Firmă de exerciţiu este o firmă care oglindeşte operaţiunile lumii afacerilor reale, în ramura aleasă. Este un concept didactic, o imitaţie a unei situaţii profesionale reale, cu obiective educaţionale. Firma de exerciţiu îi ajută pe elevi să înţeleagă propriul cadru economic, îi pregăteşte pentru cariera lor viitoare. Totodată, munca în firma de exerciţiu alături de alţi colegi dă şansa elevului de a învăţa activ, să se bazeze pe practică facilitând trecerea de la şcoală la viaţa activă, reală.

Firma reală are o importanță deosebită, aceasta oferă firmei de exercițiu:

  • Sfaturi și consultații cu specialiști în domeniile diferite
  • Modele de documentare
  • Cataloage, strategii de reclamă
  • Modele de calculații pentru salarii
  • Model organizarea locului de muncă

La încheierea perioadei de implementare a firmei de exerciţiu, elevii vor avea o imagine globală referitoare la activitatea desfăşurată într-o firmă reală şi vor cunoaşte modul de funcţionare a diferitelor departamente cum ar fi: producţie, comercial, finanţe-contabilitate, resurse umane, relaţii publice etc.