BULETIN INFORMATIV NR.36 PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ A ELEVILOR DIN REGIUNILE SUD-EST ȘI SUD- MUNTENIA; ID 149602

Consilierea cale spre succes!
Asociația Euro Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanța – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, implementează în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 proiectul cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 Investește în oameni! în cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.
Pentru facilitarea unei tranziţii uşoare de la şcoală spre piaţa muncii, este esențial ca elevii să-şi dezvolte abilităţi de explorare a carierei şi să fie pregătiţi să ia decizii oportune legate de carieră. De aceea, prin intermediul proiectului, este dezvoltat și aplicat un program cuprinzător de consiliere care să ajute elevii în adoptarea unor decizii realiste în ceea ce priveşte propriul traseu educațional și ocupațional viitor.
Elevii din grupul țintă participă la sesiuni de consiliere de grup și individuală, oferite de echipe de profesioniști în domeniu și care le furnizează informații despre ocupațiile de pe piața muncii și îi ajută să-și exploreze interesele, abilitățile și valorile esențiale în alegerea carierei.
Astfel, până la data de 31.08.2015 au fost consiliați 987 de elevi, urmând ca până la data de 10.09.2015 (dată când se finalizează activitatea), încă 318 elevi să fie consiliați. Situația pe județe se prezintă, astfel:
– Dâmbovița, localitatea Târgoviște – 90 elevi
– Brăila – 100 elevi, din care: 50 elevi în localitatea Brăila și 50 elevi în localitatea Făurei
– Galați – 100 elevi, din care: 80 în localitatea Galați, 10 în localitatea Corod și 10 în localitatea Cudalbi
– Călărași, localitatea Călărași – 69 elevi
– Vrancea, localitatea Focșani – 88 elevi
– Buzău, localitatea Buzău – 40 elevi
– Giurgiu, localitatea Hotarele – 100 elevi
– Constanța – 100 elevi
– Tulcea – 100 elevi
– Ialomița – 100 elevi în localitatea Fetești
– Prahova – 100 elevi în localitatea Ploiești
În cadrul sesiunilor de consiliere, eperții în domeniu au asistat elevii în alegerea traseului lor profesional, prin oferirea de informații concise și susținerea în luarea acelor decizii care îi înfluențează evoluția ulterioară în carieră. In funcţie de structura de personalitate, a fost adoptată o anume manieră de abordare a elevului. De asemenea, în funcţie de interesele vocaţionale, discuţia a vizat parcursul în educaţie şi carieră. Interesele vocaţionale au constituit informaţia de bază în vederea îndrumării pe anumite direcţii în firma de exerciţiu.
Elevii au realizat activități care le-au facilitat o mai bună înțelegere a propriei persoane și a competențelor pe care le dețin. Ca si activități s-au folosit cele tip Ice Breaker, exerciții de familiarizare a elevilor cu relaționarea și comunicare în situații date, exerciții de demontare a modelelor mentale care pun bariere în alegerea opțiunilor de lucru în echipă, încurajarea gândirii creative și laterale, demonstrarea importanței învățării experențiale. S-a valorizat fiecare elev, evidențiindu-se rolul în cadrul echipei, precizarea obiectivelor și oportunităților personale, posibilele obstacole în alegerea carierei.
Prin programul de consiliere în carieră s-a urmărit ca elevii să-şi conştientizeze barierele reprezentate de propriile dispoziţii, să le reconfigureze si să le interpreteze într-o manieră pozitivă, pentru a le transforma în resurse şi a le pune în serviciul efortului de alegere a propriei cariere, de configurare a identității vocaţionale astfel încât fiecare elev să ajungă să se alieze cu propriile competenţe, scopuri.
Ca o consecinţă a activităţii de consiliere pentru carieră, putem concluziona că elevii au învățat să se autoevalueze în mod obiectiv şi prin tehnici profesioniste, să îşi identifice dominantele vocaţionale, valorice, motivaționale, de personalitate şi talentele, să îşi construiască şi să îşi gestioneze un plan eficient de management al carierei.

4

 

Material realizat de Lipan Reghinula,

Expert informare și publicitate
AUGUST 2015

Titlul programului:
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
”Investeşte în oameni!”
Titlul proiectului:
Învață cu noi să devii antreprenor!
POSDRU/175/2.1/S/149602
Editorul materialului:
Material editat de Asociația Euro Brăila SM
Data publicării: AUGUST 2015
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României