BULETIN INFORMATIV NR.31 PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ

BULETIN INFORMATIV
NR.31
PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ A ELEVILOR DIN

REGIUNILE SUD-EST ȘI SUD- MUNTENIA

RU/175/2.1/S/149602

Asociatia Euro Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanta – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, implementează în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 proiectul cu titlul “Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 Investește în oameni! în cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Elevii angajați în firmele de exercițiu înființate în cadrul proiectului sub îndrumarea unor psihologi și consilieri cu experiență și cu o foarte bună pregătire profesională în domeniul consilierii și orientării în carieră beneficiază de aceste servicii. Acestea sunt organizate în cadrul liceelor participante în proiect. Abordarea programului de consiliere în carieră se face pe grupuri de elevi, interacţiune individuală, online.

Activitatea de consiliere îl ajută pe elev să conştientizeze cât de important este să aleagă profesia care îi place, care i se potriveşte şi pentru care este pregătit, astfel încât să poată lua o decizie informată/în cunoştinţă de cauză, cât mai aproape de abilităţile lui.
Până la data de 30.06.2015 fost consiliați 396 de elevi, situația pe județe prezentându-se astfel:
Dâmbovița, localitatea Târgoviște – 40 elevi
Brăila – 98 elevi din care 48 elevi în localitatea Brăila și 50 elevi în localitatea Făurei
Galați – 100 elevi din care 80 în localitatea Galati, 10 în localitatea Corod și 10 în localitatea Cudalbi
Călărași, localitatea Călărași – 40 elevi
Vrancea, localitatea Focșani – 88 elevi
Giurgiu, localitatea Hotarele – 30 elevi
Împreună cu elevii, consilierii au realizat:

396 profile individuale
396 rapoarte de carieră
396 proiecte de carieră
Testele aplicate elevilor din grupul țintă, vor oferi acestora suport în vederea:
Identificării competențelor și abilităților personale care îi recomandă pentru meseria vizată;
Autoevaluării și identificării abilităților și/sau competențelor pe care nu le dețin, dar de care au nevoie în practicarea meseriei și pe care le poate exersa;
Identificării unor aspecte ale personalității care îi recomandă sau nu pentru cariera vizată;
Stabilerii la ce etapă a carierei se află și care sunt pașii de urmat pentru avansarea în profesia aleasă.