BULETIN INFORMATIV NR.30 DOMENIUL DE ACTIVITATE AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU INFIINȚATE ÎN REGIUNILE SUD-EST ȘI SUD- MUNTENIA ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/175/2.1/S/149602

Asociatia Euro Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanta – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, implementează în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 Investește în oameni! în cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.
Asociatia Euro Braila SM informează că la 30.06.2015 au fost înființate 130 de firme de exercițiu, situația acestora prezentându-se astfel (PDF).

 

Prin activitatile desfasurate in cadrul firmelelor de exercitiu infiintate, elevii vor fi ajutati sa-si dezvolte spiritul antreprenorial si sa dobandeasca competente relevante pentru reducerea perioadei de acomodare la locul de munca, familiarizare cu sarcinile inscrise in fisa postului, acest lucru fiind benefic atat pentru angajatori cat si pentru angajati.
Astfel, la sfarsitul perioadei de instruire in cardul firmelor de exercitiu, elevii vor avea o imagine globala asupra activitatilor desfasurate intr-o firma reala si vor cunoste modul de functionare al diferitelor departamente.

Material realizat de Lipan Reghinula, Expert informare și publicitate
IUNIE 2015
Contact:
Asociația Euro Brăila SM
Președinte: Dan Mircea Cristian
Str. Mihail Sebastian nr.20
Tel. 0786410207
Email: eurobraila@gmail.com