Buletin informativ nr. 3

Asociatia Euro Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanta – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, desfășoară în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 în cadrul proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, activități de consilere în carieră în vederea facilitării inserției elevilor pe piața muncii și activități inovative și interactive de învățare de tip „firmă de exercițiu” în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă.

Asociatia Euro Brăila SM informează că începând cu data de 20.03.2015 elevii din Liceul Teoretic Udriște Năsturel, localitatea Hotarele, județul Giurgiu beneficiază de servicii de consiliere și orientare în carieră.

Alegerea unei cariere și pregătirea pentru aceasta nu este un proces ireversibil ce nu poate fi schimbat, însă alegerea corectă a carierei și existența unor mecanisme care să ajute la dezvoltarea tuturor competențelor necesare tranziției către piața muncii pot reprezenta garanția unei bune investiții a timpului și a altor resurse în educația elevilor.
Consilierul în carieră le va oferi elevilor sprijin în luarea deciziilor cu privire la viaţa profesională pe care o vor urma, la identificarea aptitudinilor necesare pentru practicarea cu succes a unei profesii, la descoperirea intereselor sau preferinţelor pentru o meserie dar şi la evaluarea într-un mod realist a şanselor de reuşită. Deasemenea acesta îi va ajuta în descoperea propriilor abilităţi şi competenţe, luarea deciziilor referitoare la traseul profesional, identificarea oportunităţilor exsitente pe piaţa muncii şi stabilirea unor obiective profesionale clare şi relevante pentru ei.

Consilierea în carieră va ajuta elevii să își clarifice scopurile și aspirațiile, să își înțeleagă propriul profil educațional, să ia decizii informate, să fie responsabile pentru propriile acțiuni, să își gestioneze cariera și procesul de tranziție în diferite momente.

Prin programul de consiliere în carieră care se implementează, se urmărește ca elevii să-şi conştientizeze barierele reprezentate de propriile dispoziţii, să le reconfigureze si să le interpreteze într-o manieră pozitivă, pentru a le transforma în resurse şi a le pune în serviciul efortului de alegere a propriei cariere, de configurare a identității vocaţionale astfel încât fiecare elev să ajungă să se alieze cu propriile competenţe, scopuri.

Activităţile la care vor participa elevii vor urmări creşterea încrederii în propriile competenţe de căuta, analiza, a interpreta şi de a valorifica informaţii, resurse, oportunităţi de dezvoltare personală, precum şi a-şi forma competenţe pentru a depăşi obstacolele inerente procesului decizional complex pe care îl implică alegerea carierei profesionale.
Activităţile de orientare privind cariera vor urmări dezvoltarea personală şi înzestrarea elevului cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere.