BULETIN INFORMATIV NR.29 DESFĂȘURARE SEMINAR “SĂ NE ORIENTĂM DIN ȘCOALĂ ȘI SĂ NE PREGĂTIM PENTRU O VIAȚĂ ACTIVĂ“ REGIUNEA SUD- MUNTENIA POSDRU/175/2.1/S/149602

Asociatia Euro Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanta – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, implementează în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 Investește în oameni! în cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.
În data de 26.06.2015, Asociatia Euro Braila SM împreună cu Colegiul Economic „ION GHICA” Târgoviște au organizat seminarul cu tema „Să ne orientăm din școală și să ne pregătim pentru o viață activă” în sala de conferințe a Hotelui Nova din Târgoviște, Str.Arsenalului nr.19. Acesta este cel de-al doilea seminar desfășurat în cadrul proiectului, în scopul promovării rolului firmelor de exercițiu în procesul de înserție a absolvenților de învătământ secundar pe piața muncii.
Evenimentul s-a bucurat de prezența a aproximativ 61 de persoane:elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai mediului de afaceri, membrii echipă de implementare.
Desfășurarea seminarului a fost asigurată de Florin Radu, conferențiar universitar, care a prezentat participanților profilul de carieră și traseul profesional pentru o persoană de succes din învățământul universitar local. Participanții la seminar au înțeles că orientarea în carieră este expresia unor talente personale sau aptitudini dominante, pe măsură ce acestea se intersectează cu interesele și valorile personale și faptul că activitățile din firmele de exercițiu sunt punctul de plecare în identificarea domeniului în care aceștia au abilități, competențe cheie care să le permită să se integreze cu succes pe piaţa muncii.
11 12

13 14

Material realizat de Lipan Reghinula, Expert informare și publicitate

IUNIE 2015

 

 

Contact:

Asociația Euro Brăila SM

Președinte: Dan Mircea Cristian

Str. Mihail Sebastian nr.20

Tel. 0786410207

Email: eurobraila@gmail.com