BULETIN INFORMATIV NR.26 FURNIZAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ ÎN REGIUNILE SUD-EST ȘI SUD- MUNTENIA POSDRU/175/2.1/S/149602

Asociatia Euro Brăila SM, beneficiar al proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602 în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanța – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, asigură pentru cei 1300 de elevi selectați în grupul țintă, activități de consiliere în carieră prin furnizori acreditați, utilizând metode, tehnici și instrumente specifice de lucru prin prospectare, analiză și interpretare.
Proiectul „Învață cu noi să devii antreprenor!” realizează o punte de legătură între sistemul de învățământ secundar superior și piața muncii prin implementarea activităților de consiliere în carieră pentru a-i ajuta pe elevi să se înteleagă pe sine, să aprofundeze instrumentele de care au nevoie pentru a înțelege oportunitățile de muncă disponibile și să-și dezvolte abilitățile de care au nevoie pentru a se corela cu respectivele oportunități. Elevii învață de ce este important să se cunoască, identifică metodele prin care poate fi realizată autocunoașterea, unde să caute informații despre ocupații, care sunt caractersiticile acestora și cum să le compare între ele, învață să identifice ocupațiile compatibile cu profilul lor vocațional și să adune cît mai multe informații, sa identifice alternativele, să le evalueze și să ia decizii cu privire la viitorul lor.
Elevii vor fi incluși într-un program de consiliere în carieră care va conține consiliere prin ședințe individuale și de grup; dezvoltarea de competențe de comunicare, lucru în echipă, creșterea stimei de sine, dezvoltarea creativității și tehnici de căutare a unui loc de muncă. Furnizarea sedințelor de consiliere în carieră, îi va ajuta pe elevi să își clarifice scopurile și aspirațiile, să își înțeleagă propriul profil educațional, să ia decizii informate, să fie responsabile pentru propriile acțiuni, să își gestioneze cariera și procesul de tranziție în diferite momente.

3 4

2 1

 

Material realizat de Lipan Reghinula, Expert informare și publicitate

Mai 2015

 

Contact:

Asociația Euro Brăila SM

Președinte: Dan Mircea Cristian

Str. Mihail Sebastian nr.20

Tel. 0786410207

Email: eurobraila@gmail.com