BULETIN INFORMATIV NR.24 cu privire la activitatea de semnare a acordurilor de parteneriat cu firme reale în cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/S/149602

Asociatia Euro Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanta – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, desfășoară în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 în cadrul proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, activități de consilere în carieră în vederea facilitării inserției elevilor pe piața muncii și activități inovative și interactive de învățare de tip „firmă de exercițiu” în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă.

 

Asociația Euro Brăila SM informează că în perioada 01 mai – 08 mai 2015 în cadrul activității 6. Organizare și funcționare firme de exercițiu, subactivitatea 6.1 Semnarea acordurilor de parteneriat cu firme reale, coordonatorii firme de exercițiu din Colegiul Dobrogean Spiru Haret, Tulcea au semnat 10 acorduri de parteneriat cu firme reale în vederea înființării și funcționării firmelor de exercițiu. Încheierea parteneriatelor cu următoarele firme reale le va permite elevilor ancorarea în realitatea pieței economice actuale: SC BODY THERAPY SRL, SC CASANDRA COLECTION SRL, SC FIT DANCE STUDIO SRL-D, SC ONE TIME ALL TIME SRL, SC CONVENABIL SRL, SC ROYAL SERVICE SRL, SC SINCRON SRL, SC APROMAT SRL, SC FAVICON SRL, SC ICTIONOS SRL.

Elevii vor avea ocazia de a intra în contact direct cu mediul de afaceri și de simula operațiuni și procese economice reale din aceste firme, își vor perfecționa limbajul specific afacerilor, să-și dezvolte competențele și atitudinile necesare unui întreprinzător dinamic creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucru în echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizare şi autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

La încheierea perioadei de implementare a firmei de exerciţiu, elevii vor avea o imagine globală referitoare la activitatea desfăşurată într-o firmă reală şi vor cunoaşte modul de funcţionare a diferitelor departamente cum ar fi: producţie, comercial, finanţe-contabilitate, resurse umane, relaţii publice etc.

 

 

Material realizat de Lipan Reghinula, expert informare și publicitate

Mai 2015

Contact:

Asociația Euro Brăila SM

Președinte: Dan Mircea Cristian

Str. Mihail Sebastian nr.20

Tel. 0786410207

Email: eurobraila@gmail.com