Buletin informativ nr. 1

Asociatia Euro Brăila SM în parteneriat cu Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște – Partener 1, Colegiul Comercial Carol I, Constanta – Partener 2, Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești – Partener 3, Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila – Partener 4, desfășoară în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 în cadrul proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602, activități de consilere în carieră în vederea facilitării inserției elevilor pe piața muncii și activități inovative și interactive de învățare de tip „firmă de exercițiu” în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă.

În cadrul proiectului „Învață cu noi să devii antreprenor!”, Asociatia Euro Brăila SM informează că începând cu luna februarie 2015 se desfășoară activitatea de înscriere în grupul țintă a elevilor învățământului secundar (ISCED 3), clasa XI/XII, cu domiciliul în regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia: Argeș, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea și Brăila.

Condiții de eligibilitate care trebuiesc îndeplinite de către elevi:

 • sunt elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ secundar superior în anul școlar 2014/2015 în clasa a XI /XII;
 • sunt cetățeni români sau al unui stat membru al Uniunii Europene cu domiciliul/reședința stabilă în România, respectiv în județele de implementare;
 • nu au beneficiat de servicii de consiliere în carieră în cadrul programului POSDRU;
 • nu au participat la activități tip “Firma de exerciţiu” în cadrul programului POSDRU, DMI 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”.
 • nu provin de la clasele la care profesorii coordonatori ai firmelor de exercițiu își desfășoară activitatea didactică utilizând metoda inovativă de învățare firma de exercițiu, pentru modulele: Marketingul afacerii; Planificarea operațională; Organizarea resurselor umane – clasa a XI a; Mediul concurențial, Finanțarea afacerii, Negocierea afacerilor – clasa a XII a (Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006).

Înscrierea participanţilor se face prin depunerea dosarului de candidatură la unitatea de învățământ unde elevul este înmatriculat în clasa a XI/XII în anul școlar 2014/2015 și care conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere în grupul țintă.
 • Declarație consimțământ elev privind prelucrarea datelor personale.
 • Declarație consimțământ părinte privind prelucrarea datelor personale ale elevului.
 • Declarație/angajament de respectare a cerințelor proiectului.
 • Declaraţie de evitare a dublei finanţări.
 • Adeverinţă eliberată de instituţia de învățământ privind statutul de elev, cu datele de identificare (nume, prenume, nivelul și forma de învățământ, anul de studii).
 • Copie CI/BI a elevului.
 • Copie după Cartea de identitate a părintelui/tutorelui pentru elevul minor.

Pentru elevii care doresc să se înscrie formulare se regăsesc la sediile unităților de învățământ.

Candidații depun dosarele de candidatură la sediile unităților de învățământ în perioada 16 februarie – 10 aprilie, până la ora 16.00.

Evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza pe data de 30.04.2015.