Anunt publicitar

ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM in calitate de partener, impreuna cu COLEGIUL TEHNIC “PAUL DIMO” GALATI, SCOALA GIMNAZIALA TICHILESTI BRAILA, SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA SANTIMBREANU” BRAD si COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” IASI implementeaza în perioada 23.03.2015 – 23.11.2015 proiectul cu titlul: „PASI in EDUCATIA TUTUROR”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, contract POSDRU/181/2.2/S/153549.
Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea si corectare parasirii timpurii a scolii in randul prescolarilor, elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, inclusiv rromi apartinand scolilor si liceelor din 3 regiuni (SE, NE, V) in localitati rurale si urbane, in scopul cresterii increderii in sine a elevilor prin participarea lor la activitati optimizate de consiliere si orientare scolara.
Prin activitatile proiectului ne propunem sa aplicam principiul solidaritatii la nivelul comunitatii intre autoritati, cadre didactice, parinti si alti actori interesati de educatia de baza cu activitati preventive si remediale, servicii adoptate si sprijin financiar pentru corectarea si prevenirea parasirii timpurii a scolii la nivelul invatamantului prescolar si primar prin participare la programe de educatie de tipul “Scoala dupa scoala”.
Persoană de contact:
Vasile BARDA, Expert informare și publicitate
Instituția: ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM
Telefon: 0786410201, 0786410202
E-mail: eurobraila@gmail.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.