Anunț publicitar martie

ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM în parteneriat cu COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, TÂRGOVIȘTE, COLEGIUL COMERCIAL CAROL I, CONSTANȚA, COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, PLOIEȘTI si COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, BRĂILA implementează în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015, în cadrul proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602 activități de consiliere în carieră și activități inovative și interactive de învăţare de tip “firme de exerciţiu”.

Proiectul se adresează elevilor învățământului secundar (ISCED 3) din licee tehnologice și teoretice înscriși în anul școlar 2014/2015 în clasa XI/XII din județele: Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Călărași, Argeș și Giurgiu în scopul îmbunătăţirii perspectivelor de inserţie a acestora pe piaţa muncii.
Selecția și înscrierea se face la unitatea de învățământ unde elevul este înmatriculat în anul școlar 2014/2015.

Persoane de contact:
Reghinula LIPAN, Expert informare și publicitate
Gabriela ȚÎRU, Responsabil grup țintă
Instituția: ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM
Telefon: 0786410207, respectiv 0786410211
E-mail: eurobraila@gmail.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.