Anunt ID 153549

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni!”

ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM in calitate de partener, impreuna cu COLEGIUL TEHNIC “PAUL DIMO” GALATI, SCOALA GIMNAZIALA TICHILESTI BRAILA, SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA SANTIMBREANU” BRAD si COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” IASI implementeaza în perioada 23.03.2015 – 23.11.2015 proiectul cu titlul: „PASI in EDUCATIA TUTUROR”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, contract POSDRU/181/2.2/S/153549.
Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea si corectare parasirii timpurii a scolii in randul prescolarilor, elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, inclusiv rromi apartinand scolilor si liceelor din 3 regiuni (SE, NE, V) in localitati rurale si urbane, in scopul cresterii increderii in sine a elevilor prin participarea lor la activitati optimizate de consiliere si orientare scolara.
Grupul ţintă este alcătuit din 390 prescolari, elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, parinti/tutori ai prescolarilor, parinti/ tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii, inclusiv rromi apartinand scolilor si liceelor din 3 regiuni (SE, NE, V) de comunitati foste industrializate si foste miniere, in scopul cresterii gradului de informare cu privire la necesitatea prevenirii si combaterii parasirii timpurii a scolii prin organizarea campaninei de constientizare.
Persoană de contact:
Vasile BARDA, Expert informare și publicitate
Instituția: ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM
Telefon: 0786410201, 0786410202
E-mail: eurobraila@gmail.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.